เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

กลึงกล่อม

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
กระทุ่มกลอง กระทุ่มคลอง ชั่งกลอง ท้องคลอง กำจาย ไคร้น้ำ จิงกล่อม ช่องคลอง น้ำนองน้ำน้อย ผักจ้ำ มะจ้ำ มงจาม
ANNONACEAE
ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 ม. แตกกิ่งต่ำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน หรืออาจมีขนสั้นๆ เหลืออยู่ตามเส้นกลางใบ ดอกออกเดี่ยวๆ ตามด้านข้างของกิ่ง ตรงข้ามหรือเยื้องกับใบ หรือออกเหนือง่ามใบเล็กน้อย ก้านดอกเรียว กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ด้านนอกมีขน กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้เล็ก มีจำนวนมาก อยู่ชิดกันแน่นเป็นพุ่มกลม ผลเป็นผลกลุ่มมีจำนวนมาก อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลกลม ผิวเรียบ สีเขียว เมื่อสุกสีแดง มี 1-2 เมล็ด

Flora of China, Volume 19, Page 695

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: