เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ระย่อม

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
กอเหม่ กะย่อม เข็มแดง คลาน มะโอ่งที ตูมคลาน มะโอ่งที สะมออู ระย่อมน้อย
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 60 ซม. มีน้ำยางสีขาว ผลัดใบในฤดูแล้ง ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปใบหอก หรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-10 ซม. ยาว 5-21 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 4-12 ซม.กลีบดอกโคนเชื่อมเป็นหลอด ยาว 1-1.8 ซม.ปลายแยก 5 แฉก สีขาว ชมพู หรือแดง ผล อวบน้ำ เป็นแฝดติดกันที่โคน ยาวประมาณ 5 มม. สีดำเมื่อสุก
ประเทศศรีลังกา อินเดีย เนปาล พม่า ภูฏาน จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
ราก ต้มดื่มแก้ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย และไทฟอยด์ บางพื้นที่ใช้รากเป็นยาเบื่อสุนัข

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

1599 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: