เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ระย่อม

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
กอเหม่ กะย่อม เข็มแดง คลาน มะโอ่งที ตูมคลาน มะโอ่งที สะมออู ระย่อมน้อย
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 60 ซม. มีน้ำยางสีขาว ผลัดใบในฤดูแล้ง ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปใบหอก หรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-10 ซม. ยาว 5-21 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 4-12 ซม.กลีบดอกโคนเชื่อมเป็นหลอด ยาว 1-1.8 ซม.ปลายแยก 5 แฉก สีขาว ชมพู หรือแดง ผล อวบน้ำ เป็นแฝดติดกันที่โคน ยาวประมาณ 5 มม. สีดำเมื่อสุก
ประเทศศรีลังกา อินเดีย เนปาล พม่า ภูฏาน จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
ราก ต้มดื่มแก้ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย และไทฟอยด์ บางพื้นที่ใช้รากเป็นยาเบื่อสุนัข

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

1707 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
2 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
3 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
4 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
5 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
6 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
7 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
8 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
9 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
10 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
11 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
12 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
13 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
14 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
15 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
16 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
17 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
18 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
19 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
20 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
21 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ra yom APOCYNACEAE
22 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ra yom APOCYNACEAE
23 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Ra yom APOCYNACEAE
24 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Ra Yom Noi APOCYNACEAE
25 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Ra yom noi (ฬ๙ๅ๊็Ž๊ๅ) APOCYNACEAE
26 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz raa yom APOCYNACEAE
27 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Rayom APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: