เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

กระเจียวเหลืองแดง

Curcuma bicolor J. Mood & K. Larsen
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 2-3 x 3-5 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดิน สูง 40-60 ซม. ใบรูปรี ฐานมนหรือรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม ขนาด 18-30 x 8-15 ซม. ช่อดอก ออกกลางกลุ่มใบ ยาว 8-20 ซม. ก้านช่อยาว 4-10 ซม. ใบประดับ รูปใบหอก ปลายเรียวแหลม สีแดง ไม่มี ใบประดับส่วนยอด กลีบดอกสีแดง สเตมิโนดมีสีเหลืองส้ม ครึ่งล่างสีแดง กลีบปากสีเหลืองส้ม มีแต้มสีแดงบริเวณฐาน อับเรณูมีเดือยรูปกรวย ปลายเรียวแหลม และชี้ไปด้านหน้า รังไข่มีขนคลุมหนาแน่น
เป็น “พืชถิ่นเดียว” (endemic) ของประเทศไทย พบในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ขึ้นในป่าผลัดใบ บริเวณหินปูน ออกดอก เดือนกรกฎาคม-กันยายน
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: