เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

กระเจียวเหลือง

Curcuma flaviflora S.Q. Tong
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาดประมาณ 3 x 2 ซม. เหง้าสั้นมากภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดินสูง 30-50 ซม. ใบรูปใบหอกกลับ สีเขียวตลอดทั้งใบ อาจพบมีแถบสีแดงขนานกับเส้นกลางใบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่ม ช่อดอกเกิดจากเหง้า และเกิดก่อนใบ ก้านช่อมีขน ขนาดยาว 5-15 ซม. ส่วนช่อยาว 3-5 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม มีสีน้ำตาลอ่อน ผิวมีขนทั้ง 2 ด้าน กลีบดอก สเตมิโนด และกลีบปากมีสีเหลืองสด ตรงแนวเส้นกลางแผ่นกลีบปากมีแถบสีเหลืองเข้มหรือส้ม อับเรณูมีเดือยรูปกรวย ปลายแหลม ชี้ตรงเกือบตั้งฉากกับอับเรณู ยาวประมาณ 5 มม. รังไข่ยาวประมาณ 5 มม. ผิวมีขน
พบได้ในภาคเหนือ ขึ้นในป่าสน ที่โล่ง ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1400 ม.มีดอกตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม กระจายพันธุ์อยู่ที่ มณฑลยูนาน ตอนใต้ของประเทศจีน
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

1182 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: