เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

กระเจียวเขียว

Curcuma gracillima Gagnep.
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาดประมาณ 2 X 1 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นเหนือดินสูง 15-50 ซม. แผ่นใบ รูปใบหอก ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้านฐานใบเรียวลงเป็นรูปลิ่มหรือรูปมน ขนาด 7-40 X 2.5-14 ซม. ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาว 7-30 ซม. ช่อดอก ยาว 3.5 -8.0 ซม. ใบประดับ พบทั้งที่ปลายมนหรือ แหลม ใบประดับส่วนยอด สีขาว ส่วนปลายแหลม กลีบดอกสีขาว สเตมิโนดรูปไข่กลับ ปลายมน ผิวเกลี้ยง สีขาวและมีแต้มสีม่วงหรือน้ำเงินตรงปลาย ขอบหยักเป็นคลื่น กลีบปาก รูปไข่กลับ สีขาว มีแต้มสีม่วงเข้มตรงปลาย ขอบหยักเป็นชายครุย ปลายแยกเป็นแฉกลึกมากเกือบถึงฐาน อับเรณูไม่มีเดือย รังไข่ค่อนข้างกลม ยาวประมาณ 2 มม. ผิวเกลี้ยง
นิเวศวิทยา พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ขึ้นในป่าผลัดใบ ออกดอกในเดือนสิงหาคม ต่างประเทศพบในประเทศลาว
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: