เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

กระเจียวบัวลาย

Curcuma rhadota Sirirugsa & M.F. Newman
-
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้า สูง 40-60 ซม. ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 3.5-9 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีม่วงปนขาว ออกบนช่อดอกที่เกิดจากใบประดับ เรียงเวียน ซ้อนกันแน่น ด้านนอกมีสีน้ำตาลแดงพาดเป็นลายสีเข้มและจาง ตามยาว กลีบรองดอกรูปกรวย ปลายเว้าตื้นเป็น 3 แฉก กลีบดอก เป็นหลอด ยาว 14-17 มม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบปากแผ่ รูปปากแตร ขอบกลีบสีม่วงอ่อน ด้านในสีเข้ม มีแถบสีเหลือง และลายเส้นสีแดงพาดตามยาว เกสรผู้มีอันเดียว เกสรเมียยาวเรียว ปลายเกสรรูปกรวย
Erect, terrestrial, perennial, rhizotomous herb, 40-60 cm high. Leaves simple, elliptic to ovate, 7-18 cm long by 3.5-9 cm wide, tapering at both ends, glabrous. Inflorescence terminal, erect, composed of many fleshy spirally arraged bracts; bracts reddish brown alternating with paler and dark stripes longitudinally. Flowers white and violet enclosed in the bract; calyx 3 cm funnel-shaped, with shallow lobes; corolla 3, tube 14-17 mm long; labellum campanulate, violet with yellow stripes and red lines along the veins, margin pale violet; stamen 1; style slender with funnel-shaped stigma.
ภูมิภาคอินโดจีนบริเวณ ลาวตอนใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย พบบริเวณ ป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ ปัจจุบันพบปลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศ ออกดอกช่วงดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
In Indochina, around the southern part of Laos and eastern Thailand, in dry evergreen and deciduous forests. Flowering from July to August.
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ
Commonly cultivated as ornamental plants.

หนังสือสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1107 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: