เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

กระเจียวขาว

Curcuma singularis Gagnep.
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 2.0 x 1.5 ซม. เหง้าแตกสาขา กว้าง 5-6 มม. ภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดินสูง ประมาณ 50 ซม. ใบรูปรีแกมขอบขนาน ขนาด 19-34 x 6-8 ซม. สีเขียวตลอดแผ่นใบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน ช่อดอกเกิดจากเหง้าและเกิดก่อนใบ ก้านช่อยาว 5-12 ซม. มีขนคลุมแน่น ช่อดอกยาวประมาณ 5 ซม. ใบประดับรูปรี ปลายเรียวแหลมและมักโค้งออก ผิวเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน มีสีขาว กลีบดอกและสเตมิโนดมีสีขาว สเตมิโนดรูปรี ปลายมน ด้านในมีขน กลีบปากรูปไข่กลับ ปลายนูนขึ้นและแยก 2 แฉก สีขาวและมีแถบสีเหลืองกลางแผ่น อับเรณูมีเดือยเป็นแท่ง ปลายมน ยาวประมาณ 5 มม. ชี้มาด้านหน้าเกือบตั้งฉากกับอับเรณู รังไข่ผิวเกลี้ยง ผลทรงไข่กลับ ขนาดประมาณ 15 x 8 มม. เมล็ด ทรงรี ขนาด 4 x 1.5 มม. มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบได้ที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นในป่าผลัดใบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่80-1300 ม. ออกดอกตั้งแต่กุมภาพันธ์-มิถุนายน ต่างประเทศพบในประเทศลาว
ช่อดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1108 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: