เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

สำเภาทอง

Radermachera boniana Dop
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-8 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อย 2-3 คู่ กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ท้องใบมีต่อมประปราย ช่อดอกออกตามลำต้นหรือกิ่ง ยาว 12-15 ซม. กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ยาวประมาณ 0.5 ซม. สีม่วง มีต่อมประปราย กลีบดอกสีเหลืองเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบมน เกสรเพศผู้ 4 อัน เกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู รูปแถบ เรียวยาว เมล็ดแบน มีปีกใสด้านข้าง
พบบริเวณซอกหินตามหน้าผาที่เป็นหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 800-1,200 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 72

-

1014 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Radermachera boniana Dop BIGNONIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: