เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ผักปลาบขาว

Pollia hasskarii R.S.Rao
COMMELINACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ทอดนอนปลายตั้งขึ้น สูง 30-60 ซม. ใบรูปรีหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 4-10 ซม. ยาว 15-35 ซม. ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน กาบใบ ยาว 3-5 มม. มีขนรูปตะขอกระจาย ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปไข่หรือรูปช้อน ยาว 3-4 มม. กลีบดอก สีขาวนวล รูปรี เกสรเพศผู้ 6 อัน อับเรณูสีเหลือง ผล รูปไข่ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม.
พบชายป่าที่โล่งริมธารน้ำ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 650-800 เมตร ออกดอก เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ติดผลเดือนมกราคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 92

-

2096 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: