เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

กะลังตังช้าง

Dendrocnide sinuata (Blume) Chew
URTICACEAE
ไม้ต้น สูง 5-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนแข็ง ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 5-20 ซม. ยาว 10-45 ซม. เนื้อใบหยาบคล้ายหนัง ค่อนข้างเกลี้ยง เส้นใบมีขนกระจาย ฐานใบสอบมนหรือเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม มีผลึกรูปจุด ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 5-20 ซม. ดอกเพศผู้ ก้านสั้น กลีบรวม 4 กลีบ รูปไข่ มีขนแหลมกระจาย เกสรเพศผู้ 4 อัน ดอกเพศเมีย มีก้านยาว กลีบรวม 4 กลีบ รังไข่ 1-1.5 มม. ปลายเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 2 มม. ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปพีระมิด ผิวเป็นตุ่มชัดเจน เมื่อแก่ฐานของกลีบรวมจะบวมเป็นรูปถ้วย
พบชายป่าที่โล่งริมธารน้ำ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 650-800 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน ติดผลเดือนกุมภาพันธ์
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 238

-

1954 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: