เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ก่อตลับ

Quercus ramsbottomii A. Camus
FAGACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกต้นสีเทาอ่อน กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบรูปไข่กลับถึงรูปรี เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้นๆ ใกล้ปลายใบ แผ่นใบหนา ด้านล่างมีนวลสีขาว ผลรูปไข่ กาบหุ้มผลรูปถ้วย ขอบมักขยายกว้าง ผิวกาบเป็นเกล็ด เรียงเป็นวงตามขวาง 8-12 วง มีขนสีทอง ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน
พบในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,53

-

2827 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: