เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

สิงโตซ้อน

Rhytionanthos spathulatum (Rolfe & Cooper) Garay, Hamer & Sgerist
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย มีไหล ลำลูกกล้วยเกือบกลม ช่อดอกเกิดจากโคนลำ ดอกเป็นกระจุกคล้ายรูปพัด กลีบเลี้ยงด้านบนสีเหลือง มีลายสีน้ำตาลส้ม กลีบเลี้ยงด้านข้างเชื่อมกันเป็นถุงแบน สีน้ำตาลส้ม มีประสีน้ำตาล โคนกลีบสีเหลือง
พบบนต้นไม้ริมน้ำในป่าผลัดใบ
ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ และพฤศจิกายน
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:91

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: