เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กาหลง

Bauhinia acuminata L.
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือค่อนข้างกลม ปลายแยกเป็น 2 แฉก ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว รูปขอบขนาน ฝักแบน รูปแถบ ยาวประมาณ 10 ซม. ออกดอกเดือน เม.ย.-มิ.ย.
Shrubs 1-3 m tall. Leaves simple, alternate, ovate or suborbicular with emaginate apex. Inflorescences racemose, short, terminal or axillary, 3-10-flowered; sepals 5, spathulate, ca. 2 cm long; petals 5, white, oblong. Pods flattened, linear, ca. 10 cm long. Flowering Apr.-Jun.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia acuminata L. FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
2 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
3 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
4 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
5 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
6 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
7 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
8 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
9 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
10 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
11 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
12 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
13 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
14 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
15 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
16 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
17 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
18 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
19 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
20 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
21 Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
22 Bauhinia acuminata L. Ka Lhong LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
23 Bauhinia acuminata L. Ka long LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
24 Bauhinia acuminata L. Kaalong LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
25 Bauhinia acuminata L. Kalong LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
26 Bauhinia acuminata L. Kalong LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
27 Bauhinia acuminata L. kalong LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
28 Bauhinia acuminata L. Kalong LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)
29 Bauhinia acuminata L. Siao noi LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE (FABACEAE)

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: