เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

กางหลวง

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.
สารคำ สารเงิน ค้างฮุง
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 20-25 ม. ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงแบบเวียน ก้านใบชั้นที่หนึ่ง 10-16 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 0.2-0.3 ซม. ยาว 0.6-1 ซม. ช่อดอกแตกแขนงมีช่อย่อยเป็นกระจุก ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 10-18 ซม. ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ขนาด 2.5-5.5 ซม. ฝักแบน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 7-15 ซม. ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Deciduous trees 20-25 m tall, Leaves bipinately compound, spiral, with 10-16 pairs of pinna; leaflets oblong, 0.6-1 by 0.2-0.3 cm. Inflorescence a capitulate panicle, axillary or terminal, 10-18 cm long. Flowers white or pale yellow, 2.5-5.5 cm long. Pods flattened, 7-15 by 1.5-2 cm. Flowering Apr.-May.
พบในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่ากึ่งดงดิบและป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงถึง 1,800 ม.
เป็นไม้โตเร็ว นิยมนำมาปลูกเป็นพืชเบิกนำ ช่วยคืนสภาพป่าได้รวดเร็ว
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1768 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: