เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ก่อแป้น

Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f.
ก่อหรั่ง
FAGACEAE
ไม้ต้น สูง 10-30 ม. กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือขอบขนาน กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อเพศผู้แยกแขนง ช่อเพศเมียเป็นช่อเดี่ยวดอกสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน ผลกลมแป้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. กาบหุ้มผลเป็นหนามไม่แตกแขนงหุ้มผลมิด ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Trees 10-30 m tall; young branches with brown hairs. Leaves simple, alternate, elliptic or oblong, 12-20 by 5-10 cm. Inflorescences axillary or terminal; male inflorescences paniculate; female inflorescences simple. Flowers unisexual, creamy white of pale yellow. Fruits depressed globose, 2.5-4 cm in diam., covered with simple spines. Flowering Feb.-Apr.
แม่ฮ่องสอน
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1406 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: