เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กระโดน

Careya arborea Roxb.
Careya sphaerica Roxb.
LECYTHIDACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง 7-11 ซม. ยาว 18-28 ซม. ช่อดอกเป็นช่อกระจะสั้น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รูปช้อน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 ซม. ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย.
Deciduous trees 10-20 m tall. Leaves simple, alternate, obovate-oblanceolate 18-28 by 7-11 cm. Inflorescences short, racemose, terminal. Flowers pale greenish yellow; sepals 4; petals 4, spathulate; stamens numerous. Fruits globose, 7-10 cm in diam. Flowering Mar.-Apr.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1378 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: