เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

พลองเหมือด

Memecylon edule Roxb.
MEMECYLACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-5 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. ช่อดอกเป็นกระจุก มีดอกย่อย 2-8 ดอก ออกตามซอกใบหรือตามข้อที่ใบร่วงไปแล้ว ดอกสีขาวอมม่วง กลีบดอก 4 กลีบ ฐานดอกรูปถ้วย สีเขียว ผลมีเนื้อ หนึ่งถึงหลายเมล็ด ทรงกลม เมื่อสุกสีม่วงเข้มถึงดำ ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
Shrubs 2-5 m tall. Leaves simple, opposite, ovate, 2.5-6 by 1.5-4 cm. Inflorescences fasciculate, 2-8-flowered, axillary or on the branches below the leaves. Flowers purplish white; petals 4; receptacle cup-shaped, green. Fruits globose, dark purple to black when ripe. Flowering Apr.-May.
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1530 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: