เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กระท่อมเลือด

Stephania venosa (Blume) Spreng.
MENISPERMACEAE
ไม้เลื้อย มีหัวขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้างถึงรูปค่อนข้างกลม กว้าง 6-12 ซม. ยาว 6-15 ซม. ก้านใบติดบนแผ่นใบใกล้ฐาน เนื้อใบบาง ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอกเพศผู้ออกที่ซอกใบ เป็นช่อกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม ช่อเพศเมียเป็นกระจุกแน่น กลีบดอกสีส้ม ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
Climbers with large tuberous rootstock; branches hollow, sulcate-striate, glabrous. Leaves simple, alternate, broadly ovate or suborbicular, 6-15 by 6-12 cm, peltate, thin, glabrous. Male inflorescences axillary, in umbellate cymes. Female inflorescences condensed; petals orange. Drupes obovate, ca. 6 mm long. Flowering Mar.-May.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3126 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: