เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

มะเดื่อปล้อง

Ficus hispida L.f.
-
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 5-15 ม. มียางขาว กิ่งอ่อนกลวง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 9-15 ซม. แผ่นใบทั้งสองด้านมีขนหยาบ ขอบใบจัก ผลแบบมะเดื่อ ออกตามลำต้นบนกิ่งเรียวยาวคล้ายแส้ รูปไข่กลับกว้าง ถึงรูปผลแพร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-3 ซม. ก้านยาว 1-2.5 ซม. เมื่อสุกสีเหลือง ออกดอกตลอดปี
Trees 5-15 m tall with white latex, young branches hollow. Leaves simple, opposite, obovate, 9-15 by 4-8 cm, covered with rough hairs. Figs cauliflorous on long slender leafless branches, broadly obovoid to broadly pyriform, 1.8-3 cm in diam., with 1-2.5 cm long peduncle, yellow when ripe. Flowering throughout the year.
-
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1805 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus hispida L.f. MORACEAE
2 Ficus hispida L.f. MORACEAE
3 Ficus hispida L.f. MORACEAE
4 Ficus hispida L.f. MORACEAE
5 Ficus hispida L.f. MORACEAE
6 Ficus hispida L.f. MORACEAE
7 Ficus hispida L.f. MORACEAE
8 Ficus hispida L.f. MORACEAE
9 Ficus hispida L.f. MORACEAE
10 Ficus hispida L.f. MORACEAE
11 Ficus hispida L.f. MORACEAE
12 Ficus hispida L.f. MORACEAE
13 Ficus hispida L.f. MORACEAE
14 Ficus hispida L.f. MORACEAE
15 Ficus hispida L.f. MORACEAE
16 Ficus hispida L.f. MORACEAE
17 Ficus hispida L.f. MORACEAE
18 Ficus hispida L.f. MORACEAE
19 Ficus hispida L.f. MORACEAE
20 Ficus hispida L.f. MORACEAE
21 Ficus hispida L.f. MORACEAE
22 Ficus hispida L.f. MORACEAE
23 Ficus hispida L.f. MORACEAE
24 Ficus hispida L.f. MORACEAE
25 Ficus hispida L.f. MORACEAE
26 Ficus hispida L.f. MORACEAE
27 Ficus hispida L.f. MORACEAE
28 Ficus hispida L.f. MORACEAE
29 Ficus hispida L.f. MORACEAE
30 Ficus hispida L.f. MORACEAE
31 Ficus hispida L.f. MORACEAE
32 Ficus hispida L.f. MORACEAE
33 Ficus hispida L.f. MORACEAE
34 Ficus hispida L.f. MORACEAE
35 Ficus hispida L.f. MORACEAE
36 Ficus hispida L.f. MORACEAE
37 Ficus hispida L.f. MORACEAE
38 Ficus hispida L.f. MORACEAE
39 Ficus hispida L.f. MORACEAE
40 Ficus hispida L.f. MORACEAE
41 Ficus hispida L.f. MORACEAE
42 Ficus hispida L.f. MORACEAE
43 Ficus hispida L.f. MORACEAE
44 Ficus hispida L.f. MORACEAE
45 Ficus hispida L.f. MORACEAE
46 Ficus hispida L.f. MORACEAE
47 Ficus hispida L.f. MORACEAE
48 Ficus hispida L.f. MORACEAE
49 Ficus hispida L.f. MORACEAE
50 Ficus hispida L.f. MORACEAE
51 Ficus hispida L.f. MORACEAE
52 Ficus hispida L.f. MORACEAE
53 Ficus hispida L.f. MORACEAE
54 Ficus hispida L.f. MORACEAE
55 Ficus hispida L.f. MORACEAE
56 Ficus hispida L.f. ็๙ˆซ๚๊ๆ๑ๅ MORACEAE
57 Ficus hispida L.f. Duea plong MORACEAE
58 Ficus hispida L.f. Ma duea plong MORACEAE
59 Ficus hispida L.f. Ma duea plong MORACEAE
60 Ficus hispida L.f. Ma Duea Pong MORACEAE
61 Ficus hispida L.f. Rveadey MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: