เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Mar 2017

สกาวจันทร์

Coelogyne corymbosa Lindl. subsp. chiangmaiensis A.Subedi
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยค่อนข้างกลม สูง 2.5-3.5 ซม. มี 2 ใบ ติดที่ปลายลำ ใบรูปรี กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-10 ซม. ช่อดอกมี 4-10 ดอก ดอกสีขาว ดอกบานกว้าง 2.5-3 ซม. กลีบปากมีแต้มสีเหลืองเข้มขอบสีน้ำตาล
Sympodial epiphyte, pseudobulbs subspheroid, 2.5 - 3.5 cm long with 2 leaves at apex. Leaves elliptic, 7 - 10 cm long, 3 - 4 cm wide. Inflorescence erect, 4 - 10-flowered. Flowers 2.5 - 3 cm across, sepals and petals white, lip white with yellow patch and brownish edge.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ กันยายน
India to Indochina: Hill evergreen forest in the north, blooming in July - September.
ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
-
-

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park, Plants of Thailand (Orchids 4)

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: