เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

กระเจียวเหลี่ยม

Curcuma rhomba Mood & K.Larsen
-
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก เหง้าสั้น ลำต้นเหนือดินสูงได้ถึง 1 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่ กว้าง 9-18 ซม. ยาว 29-46 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ยาว 10 ซม. ใบประดับรูปไข่ ดอกสีขาว กลีบปากสีขาว มีแถบสีเหลือง ออกดอกเดือน มิ.ย.-ส.ค.
Herbs with short rhizome; pseudostems up to 1 m tall. Leaves simple, alternate, ovate, 29-46 by 9-18 cm. Leaf blade glabrous. Inflorescences terminal, 10 cm long; bracts ovate. Flowers white; labellum white with yellow stripe. Flowering Jun.-Aug.
พบในบริเวณหินปูนในภาคเหนือ ที่ความสูง 200 - 700 ม. จากระดับนํ้าทะเล ต่างประเทศพบในเวียดนาม
ดอกและผล รับประทานได้
Flower and food are edible.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park, Uses of Zingiberaceae in Thailand

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: