เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ขนุนป่า

Artocarpus lacucha Roxb.
หาด มะหาด มะหาดใบใหญ่
MORACEAE
ไม้ยืนต้น สูง 30 ม. ทรงพุ่มแผ่กว้าง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปวงรี กว้าง 8-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. หลังใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ท้องใบสาก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ค่อนข้างกลม ก้านสั้น แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ผลรวมสีเหลีอง ผิวขรุขระ มีขนนุ่ม
-
-
เนื้อไม้ใช้ถ่ายพยาธิได้ทุกชนิด
-

สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาต 57

-

5474 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: