เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

เนียง

Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen
ชะเนียง ขางแดง เนียงนก พะเนียง
Fabaceae
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง ๒๔ ม. ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 1 คู่ ดอกออกเป็นช่อกลมบนช่อแตกแขนงจากซอกใบ ดอกย่อยสีนวล หรือสีขาวอมเขียว ผลเป็นฝักหนา สีม่วงคลํ้า กว้าง ๒.๕ – ๔ ซม. บิดและคอด ออกดอกช่วงเดือนกันยายน – มกราคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Archidendron jiringa is a medium-sized tree up to 24 m tall. Leaves bipinnately compound, consist of one pair of leaflets. Inflorescences are in axillary panicles of heads. Flowers are greenish-white or creamy-white. Pods are leathery dark purple, c. 2.5 – 4 cm wide, strongly lobed at each seed, and coiled. Flowering in September – January. This plant can be propagated by seed.
-
ยอดอ่อนลวกจิ้มนํ้าพริก เมล็ดนำมาทำให้สุกโดยผ่านความร้อนหลายๆ ครั้ง นำมาประกอบอาหารพื้นเมือง
The fresh shoots are edible after boiled with chilli sauce. After several boiling, frying or roasting, the seeds are eaten or cooked local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: