เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ปอบิด

Helicteres isora L.
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Malvaceae
ไม้พุ่ม สูง ๒ ม. ตามส่วนต่างๆ มีขนสีนํ้าตาลปกคลุม ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ฐานใบมน หรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่อแน่นจาก ซอกใบ สีส้มแกมแดง ผลรูปทรงกระบอกบิดเป็นเกลียว ปลายแหลม ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Helicteres isora is a shrub 2 m tall. The whole parts are covered with brownish-hairs. Leaves simple, broadly-obovate, base rounded or obliquely cordate. Inflorescences are in leaf axill, densely clusters. Flowers are orange-red in color. Capsules are cylindrical, twisted like screw with pointed end. Flowering in April – October. Propagated is by seed.
-
เปลือกลำต้นให้เส้นใยใช้ทำเชือก ส่วนต่างๆ มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร
Fibres from the bark are used to make rope. Different part of the plant are used in traditional medicine.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Helicteres isora L. MALVACEAE
2 Helicteres isora L. MALVACEAE
3 Helicteres isora L. MALVACEAE
4 Helicteres isora L. MALVACEAE
5 Helicteres isora L. MALVACEAE
6 Helicteres isora L. MALVACEAE
7 Helicteres isora L. MALVACEAE
8 Helicteres isora L. MALVACEAE
9 Helicteres isora L. MALVACEAE
10 Helicteres isora L. MALVACEAE
11 Helicteres isora L. MALVACEAE
12 Helicteres isora L. MALVACEAE
13 Helicteres isora L. MALVACEAE
14 Helicteres isora L. MALVACEAE
15 Helicteres isora L. MALVACEAE
16 Helicteres isora L. MALVACEAE
17 Helicteres isora L. MALVACEAE
18 Helicteres isora L. MALVACEAE
19 Helicteres isora L. MALVACEAE
20 Helicteres isora L. MALVACEAE
21 Helicteres isora L. MALVACEAE
22 Helicteres isora L. MALVACEAE
23 Helicteres isora L. MALVACEAE
24 Helicteres isora L. MALVACEAE
25 Helicteres isora L. MALVACEAE
26 Helicteres isora L. MALVACEAE
27 Helicteres isora L. MALVACEAE
28 Helicteres isora L. MALVACEAE
29 Helicteres isora L. MALVACEAE
30 Helicteres isora L. MALVACEAE
31 Helicteres isora L. MALVACEAE
32 Helicteres isora L. MALVACEAE
33 Helicteres isora L. MALVACEAE
34 Helicteres isora L. MALVACEAE
35 Helicteres isora L. Chok pa bit (Kyah Kur language) MALVACEAE
36 Helicteres isora L. Po bid MALVACEAE
37 Helicteres isora L. Po bit MALVACEAE
38 Helicteres isora L. Po pit MALVACEAE
39 Helicteres isora L. Po pit, Po thap MALVACEAE
40 Helicteres isora L. Por Bid MALVACEAE
41 Helicteres isora L. Preal mmis MALVACEAE
42 Helicteres isora L. ศ๊ผ๏ซ MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: