เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ย่านาง

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels
จ้อยนาง เถาวัลย์เขียว ยาดนาง
Menispermaceae
ไม้เถาเลื้อย อายุหลายปี ยาว ๑ – ๓ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับสีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อ แตกแขนงขนาดเล็ก มีดอกย่อยสีเหลืองขนาดเล็ก ผลรูปทรงกลม สีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง
Tiliacora triandra is a perennial climber, usually 1 – 3 m long. Leaves simple, alternate, deep green. Inflorescences in axillary small panicles, with yellowish flowers. Fruits lobose, green and turning orangish-red when ripe. Flowering in March – May. It is propagated by stem cutting.
ใบใช้เป็นส่วนประกอบในแกงหน่อไม้ และนำไปสกัดด้วยนํ้าได้เป็นนํ้าย่านางสีเขียวเข้ม ใช้ทำซุบหน่อไม้หรือเครื่องดื่มสมุนไพร
The leaves are used in the ingredients of kaeng no mai, and are extracted with water for green liquid. This is called nam yanang, meaning yanang water. The yanang water is used to cook bamboo soup or herbal drinks.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

5937 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
2 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
3 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
4 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
5 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
6 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
7 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
8 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
9 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
10 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
11 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
12 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
13 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
14 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
15 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
16 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
17 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
18 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
19 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
20 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
21 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
22 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
23 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
24 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
25 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
26 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
27 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
28 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
29 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
30 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
31 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
32 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
33 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE
34 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Joy Nang MENISPERMACEAE
35 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Joy Nang MENISPERMACEAE
36 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Phak Joy Nang MENISPERMACEAE
37 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Tao Ya Nang MENISPERMACEAE
38 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Tao Ya Nang MENISPERMACEAE
39 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels thao ya nang MENISPERMACEAE
40 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels thao ya nangn (Thai) MENISPERMACEAE
41 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Thao yanang MENISPERMACEAE
42 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Thao yanang MENISPERMACEAE
43 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Vor yeav MENISPERMACEAE
44 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Yaa nang MENISPERMACEAE
45 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Yah nang MENISPERMACEAE
46 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels เถาย่านาง MENISPERMACEAE
47 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ย่านาง MENISPERMACEAE
48 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ย่านาง (Ya nang) MENISPERMACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: