เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

กระวาน

Amomum verum Blackw. (syn. A. krervanh Pierre ex Gagnep)
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 2 - 3 ม. ใบรูปใบหอกแคบ ช่อดอกเกิดจากเหง้าใกล้โคนต้น ช่อตั้งตรง ใบประดับรูปสามเหลี่ยม สีนํ้าตาล เนื้อบางคล้ายกระดาษ มีร่องเล็กๆ ตามแนวยาวจำนวนมาก ดอกสีขาว กลีบปากมีแถบสีเหลือง ผลกลมหรือเป็นสามพูตื้นๆ เมล็ดสีเทาดำ
พบทางภาคตะวันออกของไทย มีการปลูกเก็บเมล็ดเพื่อการค้า ต่างประเทศพบที่กัมพูชา และเกาะสุมาตรา
ดอกอ่อน ยอดอ่อน หน่ออ่อน และผลอ่อน นำมาเผาไฟกินกับนํ้าพริก ยอด แกงกินได้ ผลแก่ นำไปตากแห้ง ใช้เป็นเครื่องเทศ หัว ต้มนํ้าดื่ม เป็นยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับปัสสาวะ ฝนทาแก้งูสวัด ผล ใช้ขับลม

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: