เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

สบแห้ง

Kaempferia larsenii Sirirugsa
อีหมูบ
Zingiberaceae
ต้นสูง 8 - 10 ซม. ใบ 2 - 4 ใบ ตั้งขึ้นเล็กน้อย รูปรีถึงรูปขอบขนาน สีเขียวเข้ม เส้นใบสีเขียวอ่อนหรือนํ้าตาลแดง ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอกเกิดระหว่างกาบใบคู่ในสุด กลีบดอกสีขาว กลีบสเตมิโนดและกลีบปากสีม่วง โคนกลีบสีขาว รยางค์อับเรณูรูปไข่กลับ สีขาว
พบในพื้นที่ชื้นในป่าผลัดใบ พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหง้า ฝนทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: