เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Nov 2017

กล้วยไม้ก้างปลา

Dendrobium bilobulatum Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นแบน มีโคนกาบใบหุ้ม สูง 5-25 ซม. ออกเรียงสลับคล้ายใบมีดเป็นระนาบเดียวกัน ขนาด ยาว 1.5-3 ซม. กว้าง 7-10 มม. ปลายใบสอบเรียวหรือสอบมน แผ่นใบหนาและค่อนข้างแข็ง โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นกลุ่มที่ปลายยอดของต้นและตามข้อของต้น ช่อละ 2-7 ดอก ขนาดดอกย่อย 1 ซม. สีขาวนวล กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีเส้นสีม่วง กลีบปากสีเหลืองอ่อน มีแต้มเล็กบนกลีบปากสีเหลืองเข้ม ปลายกลีบแยกเป็น 2 พู ขอบกลีบหยัก
อินโดจีน แหล่งที่พบในประเทศ ป่าดิบแล้งในภาคตะวันตกและภาคใต้
ออกดอกเดือน กันยายน-ตุลาคม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: