เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Nov 2017

ก้ามปูม้า

Bulbophyllum crabro (C.S.P.Parish & Rchb.f.) J.J.Verm.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 4-4.5 ซม. ใบมี 1 ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-26 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก ก้านใบยาว 5-8 ซม. ดอกออกเป็นช่อที่โคนลำลูกกล้วย ยาว 24-37 ซม. ดอกสีเหลืองมีจุดสีน้ำตาลแดง ขนาดดอกบานเต็มที่ 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ กว้าง 5 มม. ยาว 15 มม. ปลายกลีบเรียวแหลม มีจุดน้ำตาลแดงอยู่ด้านหลังกลีบ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน กว้าง 5 มม. ยาว 20 มม. ที่ผิวกลีบมีขนแน่น ปลายกลีบแหลม กลีบดอกขนาดเล็ก กลีบปากมี 3 พู กว้าง 3-5 มม. ยาว 7-8 มม. ที่โคนกลีบเป็นรยางค์คล้ายเขี้ยว เส้าเกสร กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 4-5 มม. เกสรตัวผู้มี 1 ก้อน 2 พู ขนาด 1 มม.
เนปาล จีน ไทย มาเลเซีย ในประเทศไทยพบตามป่าดิบเขา บางครั้งเจริญบนดินทรายตามที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดหรือรำไร ที่ความสูง 1,000-2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: