เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Nov 2017

เอื้องสร้อยระย้า

Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ยาวได้ถึง 40 ซม. ห้อยลง ใบรูปแถบ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 9-11 ซม. หนาและแข็ง มีหลายใบ ปลายใบเว้าบุ๋ม ดอกเป็นช่อแน่น ห้อยลง มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกแกมสีน้ำตาลแดง บานเต็มที่กว้าง 8 มม. กลีบเลี้ยงรูปรีกว้าง ปลายมน กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายกลีบมน กลีบปากอวบหนา ปลายแหลม โคนดอกเป็นถุงสีออกขาว ปลายถุงป้านและขยายออกเล็กน้อย
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย บังกลาเทศ ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ทางตอนใต้ของมาเลเซีย เกาะบอร์เนียว เกาะจาวา เกาะสุมาตรา เกาะสุลาเวสี เกาะมาลูกู(อินโดนีเซีย) ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับความสูง 0-500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
เดือนเมษายน
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: