เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80

Fragaria x ananassa Duch.
-
ROSACEAE
ลำต้น เป็นลำต้นสั้นโดยปกติมีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร และส่วนนอกจะถูกปกคลุมโดยการซ้อนกันของส่วนที่เรียกว่าหูใบ (Stipules) ความสูงของทรงพุ่ม 20 - 30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 27 เซนติเมตร ใบ ส่วนใหญ่เป็น 3 ใบย่อย (Trifoliate) รูปกลมขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อยสีเขียวปานกลาง จำนวนใบมากว่า 25 ใบต่อต้น มีก้านใบหนาและความยาวปานกลางเฉลี่ย 11-14.5 เซนติเมตร ดอก เป็นช่อดอกสมบูรณ์ จำนวนช่อดอกมากกว่า 7 ช่อต่อต้น ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2.2-3 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาว และมีกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนถึงเขียว ขนาดใหญ่ จำนวน 10-13 กลีบ ผล ฐานรองดอกจะพัฒนาไปเป็นเนื้อของผล ส่วนเมล็ดอยู่ระดับเดียวเสมอกันกับผิวของผล ไม่จมหรือนูนเกินผิวของผล น้ำหนักผลเฉลี่ย 12 - 15 กรัม ขนาดกว้างและยาวเฉลี่ยมากกว่า 3 เซนติเมตร โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม เนื้อผลมีสีแดงสดใส ผลคล้ายรูปหัวใจ มีรสหวานฉ่ำ กรอบเล็กน้อย
สตรอว์เบอรีพันธุ์ พระราชทาน 80 เป็นการนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเพาะและปลูกทดสอบ เป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ที่ต้องการอากาศหนาวปานกลางประมาณ 15 – 18 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาจากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่ากับ 70 วัน
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยยับยั้งสารก่อโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในร่างกายได้
-

http://www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/53/group06/narongchai/index_04.html

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: