เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

ชมพู่นก

Syzygium formosum (Wall.) Masam.
MYRTACEAE
ไม้ต้นสูง 4-8 เมตร ใบเดี่ยว ออกรอบกิ่งจากจุดเดียวกันจุดละ 3 ใบ ดอกสีขาวหรือสีชมพู ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลกลมป้อม ขนาด 3-4 ซ.ม. ช่วงเวลาออกดอก: มี.ค. –พ.ค.
อินเดีย เมียนมาร์ ไทย เวียดนามและมาเลเซีย
ผลเป็นอาหารของสัตว์ป่า
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: