เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

การเวก

Artabotrys hexapetalus (Linn.f.) Bhandari
กระดังงางัว กระดังงาป่า หนามควายน้อย
ANNONACEAE
ไม้เถาเนื้อแข็ง ขนาดใหญ่ กิ่งก้านค่อนข้างเรียบ ผิวมัน บริเวณตรงข้ามใบมีมือเกาะแข็งลักษณะเป็นรูปตะขอโค้ง ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปรี หรือ รูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม สีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อ จำนวน 1-5 ดอก มีขนาดใหญ่ ยาว 3.5-5 ซม. เมื่ออ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีเหลือง กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสีเขียวปลายกลีบงอขึ้น กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปรียาว เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก เกสรเมียหลายอัน อยู่แยกกัน ผล รูปรีป้อมหรือรูปไข่กลับออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-18 ผล ผลแก่สีเหลือง
นิยมปลุกทั่วไปทุกภาคตามหมู่บ้าน วัด และสองข้างทาง ขึ้นได้ดีในพื้นที่อากาศร้อนชื้น
เป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มเงา ให้ดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมอ่อน ใช้ทำเครื่องหอม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

4414 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: