เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แคแสด

Spathodea campanulata P.Beauv.
แคแดง African Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree
BIGNONIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ ใบ เป็นใบประกอบ มีก้านช่อดอกยาว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียวขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-9 ซม. ลักษณะเป็นถ้วย ผิวเป็นสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอกมีสีแดงส้ม ผล เป็นฝักรูปเรือสีดำ เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
ไม้ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการหรือริมทางทั่วไป
เป็นไม้ประดับ เปลือก ใบ ดอก ผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

3503 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
2 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
3 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
4 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
5 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
6 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
7 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
8 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
9 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
10 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
11 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
12 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
13 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
14 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
15 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
16 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
17 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
18 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
19 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
20 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
21 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
22 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
23 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
24 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
25 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
26 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
27 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
28 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
29 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
30 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
31 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
32 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
33 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
34 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
35 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
36 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
37 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
38 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE
39 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: