เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Apr 2013

ง้าว

Bombax anceps var. cambodiense Robyns
ง้าวป่า งิ้วผา เก๊ย
BOMBACACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร ลำต้นสีเทา เปลาตรง มีหนามตามต้น และกิ่งก้าน ใบ เป็นช่อ ติดเรียงเวียนกันเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง โคนใบสอบแคบ ปลายใบเรียวแหลม ดอก ออกเดี่ยว ๆ สีขาวขนาด 6-8 ซม. ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วยแข็ง กลีบดอกมี 5 กลีบ สีครีมอมม่วง เมื่อบานเต็มที่ปลายกลีบจะพับ ออกด้านนอก เผยให้เห็นเกสรผู้จำนวนมาก เรียงเป็นกลุ่ม ส่วนโคนติดอยู่กับฐานโคนกลีบดอกด้านใน หลอดท่อรังไข่ มีหลอดเดี่ยวจะยาวยื่นพ้นกลุ่มเกสรผู้ขึ้นมา ผล รูปกระสวย ทรงกระบอกกว้าง 4 ซม. ยาว 10-12 ซม. ผิวแข็งผลแก่จะแตกอ้าตามรอยประสาน เมล็ดเล็ก รูปทรงกลม สีดำ มีจำนวนมาก ห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว
พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และเขาหินปูน ตามที่เปิดเชิงเขาและไหล่เขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 400-1000 เมตร
เนื้อไม้อ่อนใช้ทำหีบและลังใส่ของได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1353 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: