เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พุดตาน

Hibiscus mutabilis Linn.
ดอกสามสี สามผิว Cotton rose, Changeable rose
MALVACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร มีขนปกคลุมตามกิ่งก้าน ใบและยอด ใบ เป็นใบเดี่ยวใหญ่รูปไข่กว้าง ถึงรูปไขค่อนข้างกลม ขนาด 10-20 ซม. มีแฉกตื้นๆ 3-5 แฉก โคนใบรูปหัวใจ ดอก ออกตามกิ่งข้างหรือเป็นกระจุกที่ยอด ขนาด 7-10 ซม. กลีบรองกลีบดอกสีเขียวมีขนทั่วไป เมื่อเริ่มบานเป็นสีขาว เมื่อได้รับแสงจัดจะเปลียนเป็นสีชมพู และชมพูเข้มภายในวันเดียว ผล กลมมีขนคลุม เมื่อแก่ผลจะแตก
เป็นไม้ถิ่นกำเนิดในประเทศจีน นำมาปลูกขึ้นได้ดีในพื้นราบทุกภาคของประเทศ
นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับออกดอกตลอดปี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

1169 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: