เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พู่ชมพู

Calliandra haematocephala Hassk.
Pink red powderpuff , Red Head powderpuff
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร กิ่งก้านค่อนข้างอ่อน ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ออกสลับ มีใบย่อย 6-10 คู่ รูปขอบขนาน ขนาดเล็ก ปลายแหลม โคนเบี้ยว ดอก สีขาวหรือสีชมพู ออกเป็นกระจุกเหมือนดอกก้ามปู มีก้านช่อยาว ออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกตูม รูปกลมสีแดง กลีบดอกสีขาวอมเขียว ลักษณะเป็นหลอดสั้น ปลายแฉกเป็น 5 แฉก เกสรผู้โคนก้านสีขาวติดกันเป็นหลอด ปลายแฉกเป็นเส้นเล็ก ยาว สีขาวหรือสีชมพูเป็นจำนวนมาก ทำให้ดูเหมือนดอกเป็นสีขาวและชมพู ผล เป็นฝักแบน ยาวประมาณ 4-6 ซม. เมื่อแก่แตกด้านข้าง เมล็ดสีน้ำตาล 4-6 เมล็ด
ถิ่นกำเนิดบราซิล เม็กซิโก ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
เป็นไม้ดอกไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

3626 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: