เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

รักใหญ่

Gluta usitata (Wall.) Ding Hou
รัก ฮัก ฮักหลวง
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม ผลัดใบเมื่อถึงหน้าร้อน ส่วนปลายกิ่งและยอดมีขนยาว ๆ ปกคลุม เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องสะเก็ดตามยาว ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกันอยู่ตอนปลาย ๆ กิ่ง รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบมน ด้านบนใบมีขนสีน้ำตาลปนเทาประปราย ด้านท้องใบ มีขนหนาแน่นแต่จะร่วงหลุดไปเมื่อใบแก่เต็มที่ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบกว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-36 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อกระจายสีเหลืองนวล ตอนปลายกิ่งมีขนแน่น กลีบรองกลีบดอกและกลีบดอกมี 5 กลีบ รูปหอก ด้านหลังกลีบมีขน ดอกกว้างประมาณ 1 ซม. เกสรผู้มีประมาณ 30 อัน รังไข่กลมมีก้าน ผล กลมแข็ง มีส่วนของกลีบดอกที่ขยายเป็นกลีบสีแดงรองรับ รูปขอบขนาน 5 กลีบ ระหว่างโคนกลีบกับผล มีก้านเชื่อมยาว 1.5 ซม.
พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา
ใช้เปลือกเข้ายาบำรุงกำลัง ต้มเป็นยารักษา โรคเรื้อน แก้กามโรค บิด เปลือกรากรักษาโรคผิวหนัง พยาธิลำไส้ ยางเป็นยาถ่ายอย่างแรง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2731 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
2 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
3 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
4 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
5 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
6 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
7 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
8 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
9 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
10 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
11 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
12 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
13 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
14 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
15 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
16 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
17 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
18 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
19 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
20 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
21 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
22 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
23 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
24 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
25 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE
26 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak ANACARDIACEAE
27 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak Luang ANACARDIACEAE
28 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak yai ANACARDIACEAE
29 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak yai ANACARDIACEAE
30 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak Yai ANACARDIACEAE
31 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak yai ANACARDIACEAE
32 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Rak yai, Hak luang ANACARDIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: