เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สมอพิเภก

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
ลัน สมอแหน แหน แหนขาว แหนต้น Beleric Myrobalan
COMBRETACEAE
ไม้ยืนต้นสูง 25-30 เมตร เปลือกผิวขรุขระ แตกตามยาว สีเทาดำ มักมีพูพอนแคบ ๆ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ค่อนข้างแน่นตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับแกมวงรี กว้าง 5-16 ซม. ยาว 2-10 ซม. ก้านใบยาว 3-9 ซม. มักมีต่อมขนาดเล็ก 1 คู่อยู่ตรงกลางด้านหน้าของก้านใบ ดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ลักษณะเป็นแท่งแกน ยาวประมาณ 3-15 ซม. ดอกมีขนาดเล็ก ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้อยู่บนช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้จะอยู่ด้านบน ลักษณะเป็นถ้วย สีนวล ภายในมีขนนุ่มแน่น มีกลิ่นหอมเอียน ผล เป็นผลสดค่อนข้างกลม สีน้ำตาลเข้ม ขนาด กว้าง 2-3 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. มีสันพอสังเกตได้ เมล็ดค่อนข้างรี แข็ง ผิวขรุขระ ขนาดยาว 1.2 ซม. กว้าง 0.5 ซม.
มีการกระจายอยู่ทั่วไปในป่าผลัดใบ ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ที่ใกล้ระดับน้ำทะเลไปจนถึง 500 เมตร จะทิ้งใบในช่วงสั้น ๆ ในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม และใบอ่อนจะขึ้นมาใหม่พร้อมกับตาดอกในเดือนมีนาคม-เมษายน
เนื้อไม้สีขาวอ่อน เหมาะสำหรับใช้ทำกล่องและลัง ผลแห้ง ใช้ฟอกหนัง ทำสีย้อมและหมึก ตำรายาไทยใช้ผลดิบเป็นยาระบาย ผลสุก มีฤทธิ์ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4348 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
2 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
3 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
4 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
5 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
6 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
7 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
8 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
9 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
10 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
11 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
12 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
13 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
14 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
15 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
16 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
17 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
18 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
19 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
20 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
21 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
22 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
23 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
24 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
25 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
26 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
27 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
28 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
29 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. sa mo phi phek COMBRETACEAE
30 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. samaw pih pek COMBRETACEAE
31 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Samo phi phek COMBRETACEAE
32 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Samoo phi phake COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: