เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เดื่อหูกวาง

Meliosma siamplicifolia Walp.
เดื่อหลวง เท่ลิดอาส่า
MELIOSMACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง เรือนยอดแผ่ ก้านเปราะ กิ่งมีรูระบายอากาศชัดเจน สูง 6-10 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ แผ่นใบแข็งคล้ายแผ่นหนัง รูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ขนาดยาว 25-40 ซม. กว้าง 12-15 ซม. ก้านใบยาว 3-5 ซม. มีต่อมบวมที่โคนใบส่วนที่ติดกับกิ่ง ดอกสีขาวครีม ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ขนาด 15-20 ซม. ดอกย่อยมีขนาดเล็ก ผลกลม มักติดอยู่ตามปลายช่อ เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4-6 มม. เนื้อในสีม่วง เมล็ดมี 1 เมล็ด ผิวขรุขระ
พบตั้งแต่อินเดีย พม่า อินโดจีน มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซีย ที่ดอยสุเทพขึ้นตามริมน้ำหรือบริเวณชายป่าดงดิบ ที่ความสูง 600-900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ติดผลเดือนกันยายน-ตุลาคม
ยังไม่มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2281 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: