เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ปอกระสา

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
ฉำฉา หมูพี ชำสา ชะดะโค เซงซะ ปอฝ้าย ส่าแหล่เจ สายแล หมอมี Paper Mulberry
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 6-10 เมตร กิ่งอ่อนเปราะ ลำต้นเปลา เปลือกสีน้ำตาลอ่อน ลอกออกได้เป็นเส้นยาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง ผิวใบสากคาย ขอบจัก ใบแก่จะเว้าลึกใกล้โคนใบ ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเว้า ขนาดกว้าง 5-15 ซม. ยาว 7-20 ซม. ก้านใบยาว 4-13 ซม. ดอกแยกเพศและแยกต้น ดอกเพศเมียเป็นช่อลักษณะเป็นก้อนกลมสีแดงแกมเหลือง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 2-4 ซม. ดอกเพศผู้ออกเป็นแกนช่อ ห้อยลง สีขาว ยาว 4-8 ซม. ผลมีลักษณะเป็นทรงกลมสีแดงสด เมล็ดขนาดเล็กมีจำนวนมาก
มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น ทางตอนเหนือของประเทศพม่าและไทย ชอบขึ้นตามริมน้ำและที่ชื้น ในป่าที่ค่อนข้างโปร่ง ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูง 50-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เปลือกใช้ทำกระดาษสา ใช้ในงานศิลปะต่างๆ เมล็ดเป็นอาหาราของนกและกระรอกได้ดี
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1889 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
2 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
3 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
4 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
5 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
6 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
7 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
8 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
9 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
10 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
11 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
12 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
13 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
14 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
15 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
16 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
17 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
18 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
19 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
20 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
21 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
22 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
23 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
24 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
25 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
26 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
27 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
28 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
29 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
30 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
31 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
32 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
33 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MORACEAE
34 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Mon MORACEAE
35 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Po kra sa MORACEAE
36 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Po Krasa MORACEAE
37 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Po krasaa, Saa MORACEAE
38 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Po sa MORACEAE
39 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Por Kra Sa MORACEAE
40 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Por sa MORACEAE
41 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Por saa MORACEAE
42 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Ze MORACEAE
43 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ศ๊มฬ๙ๆ๑, ˆต๑ˆฌ (็Žค) MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: