เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

พลวง

Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
กุง เกาะสะแต้ว สะเติ่ง คลง คลอง ควง คลุ้ม โคล้ง ตะล่าอ่ออาขว่า ตึง ล่าเทอะ พลอง แลเท้า สาละออง ยางพลวง
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ทิ้งใบช่วงสั้นๆ ในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรง กิ่งอ่อนมีรอยแผลใบเห็นชัด กิ่งแตกแขนงมักคดงอ ใบรูปไข่ ขนาดใหญ่ กว้าง 12-30 ซม. ยาว 14-36 ซม. เนื้อหนา เกลี้ยงหรือมีขนกระจายห่างๆ โคนหยักเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายสอบ ใบอ่อนสีน้ำตาลแกมแดง กาบหุ้มยอดอ่อนมีขนสั้นๆ สีเทา ดอกสีม่วงแดงถึงชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยวๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาด 3-4 ซม. กลีบรองดอกโคนเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย มีสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนคล้ายกังหัน ผลรูปกรวย ส่วนโคนรูปกระสวยมี 5 สัน มีปีก 2 ปี ขนาดกว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. มีเส้นปีกตามยาว 3 เส้น
Deciduous trees up to 25 m tall. Leaves simple, spiral, broadly ovate or cordate, 25-45 by 15-35 cm; stipules hood-like, red, 7-10 cm long, caducous. Inflorescences short, 5-8-flowered, axillary. Flowers pale pink, contorted. Fruit a samaroid with 2 large wings; wing linear, 16-20 cm long; body subglobose with 5 lumps between wings at apex. Flowering Dec.-Feb.
พบขึ้นในประเทศพม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ชอบขึ้นตามที่ลาดต่ำใกล้ชายห้วย หรือใกล้ที่ชุ่มชื้น ที่ระดับความสูง 100-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ทางภาคเหนือนิยมใช้ใบแก่ มุงหลังคาและทำฝากระท่อม และใช้รองผลสตรอเบอรี่ไม่ให้ติดดิน เน่าเสีย หรือผิวไม่สวย
-

2, หนังสือไม้ต้นในสวน, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

2, Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

14177 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: