เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ย่านงด

Poikilospermum suaveolens Merr.
เครือเต่าไห้ อ้ายไร ชะไร เถากะมัน ยาวี ย่านมูรู ขมัน มะรุ มือกอ โร
URTICACEAE
ไม้เถาตามคาคบ กิ่งอ่อนและลำต้นมีตุ่มระบายอากาศตามผิวและมียางใส ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนแน่นตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปไข่หรือรี กว้าง 10-14 ซม. ยาว 12-26 ซม. ปลายใบทู่ โคนใบมนหรือหยักเว้า เนื้อใบหนาเกลี้ยง เส้นใบออกจากจุดฐาน 3 เส้น เส้นแขนงใบ 10-12 คู่ ก้านใบยาว 4-10 ซม. มีเกล็ดประปราย ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกรวมกันเป็นก้อนหรือเป็นหัว ขนาดประมาณ 1-1.5 ซม. ดอกเพศเมียรวมกันเป็นหัวเช่นกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่า ขนาดประมาณ 2-3 ซม. โคนดอกติดกันเป็นหลอดเล็กๆ และปลายแยกเป็นแฉกแหลม 4 แฉก เกสรผู้ 2-4 อัน รังไข่มีช่องเดียว มีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลเป็นก้อนกลม สีแดงถึงสีน้ำตาลอมแดง ขนาด 2-4 ซม. ก้านช่อผลยาวถึง 4 ซม.
พบตั้งแต่อินเดีย อินโดจีน จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยขึ้นทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือจดภาคใต้ ตามชายป่าดิบชื้นที่มีแสงแดด
เป็นไม่ป่าที่ยังไม่ได้รับการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: