เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สนสามใบ

Pinus kesiya Royle ex Gordon
สนเขา เกี๊ยะเปลือกแดง เกี๊ยะเปลือกบาง จ๋วง เชี้ยงบั้ง แปก
PINACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สุง 10-30 เมตร โตวัดรอบ 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดที่สมบูรณ์จะเป็นพุ่มกลม เปลือกสีน้ำตาล ล่อนเป็นสะเก็ดตื้นๆ รูปตาข่าย ใบเล็กยาวเรียว รูปเข็ม ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 3 ใบ ยาว 10-25 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อสีเหลืองแบบหางกระรอกบริเวณใกล้ๆ ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งๆ ยาว 2-4 ซม. ดอกเพศเมียจะออกเดี่ยวๆ หรืออย่างมากไม่เกิน 3 ดอกตามกิ่ง ผลเป็นโคน ลักษณะเป็นก้อนแข็ง โคนป้อมปลายสอบ ขนาดกว้าง 5-8 ซม. เมื่อแก่จะแยกออกเป็นกลีบแข็ง ตอนโคนกลีบยังคงติดอยู่กับแกนกลางของผล ก้านผลยาวประมาณ 0.5 ซม. เมล็ดรูปรีๆ มีครีบบางๆ
พบขึ้นกระจายพันธุ์ในอินเดีย จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นเป็นกลุ่มๆ บนเขาหรือเนินเขา ที่ความสูงตั้งแต่ 800-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนธันวาคม-มีนาคม
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างได้ดี เช่น ทำฝา ทำเครื่องใช้ เช่น ตู้ เตียง ฯลฯ เยื่อไม้มีคุณสมบัติเหมาะใช้ทำกระดาษ น้ำมันและชันใช้ทำน้ำมันชักเงา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

7202 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: