เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะตอป่า

Parkia leiophylla Kurz
ค้อนก้อมผีแปง สารค้อนก้อง สารเงิน สารผักหละ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 เมตร ตามกิ่งมีขนนุ่มปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ก้านใบยาว 6-10 ซม. ที่โคนก้านใบมีต่อมบวม ขนาด 4-6 มม. ใบย่อยมี 30-45 คู่ ขนาดกว้าง 3.2-4.2 ซม. ยาว 13-17 ซม. รูปขอบขนานโค้ง ปลายใบแหลม ดอกสีขาวครีม ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวห้อยลง ลักษระเป็นก้อนกลม ดอกย่อยมีขนาดเล็ก ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 9-9.5 มม. กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก ยาว 10.5-11.5 มม. ผลเป็นฝัก ขนาดกว้าง 3 ซม. ยาว 25-40 ซม. แบ่งเป็นห้องๆ ตามขวาง ฝักกว้าง 6.5-12 มม. ยาว 15-17 มม. ภายในมี 16-18 เมล็ด
พบขึ้นกระจายพันธุ์ในอินเดีย พม่า และไทย พบตามริมน้ำในป่าดิบชื้น ป่าผลัดใบผสม ที่ความสูง 600-1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ติดผลเดือนกันยายน-ตุลาคม
เมล็ดอ่อนรับประทานเป็นผักสดหรือนำมาประกอบอาหาร มีรสขม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

1867 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: