เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าถอดปล้อง

Equisetum debile Roxb.
เครือเซาะปอยวา แยปอ หญ้าเงือก หญ้าหูหนวก หญ้าถอดบ้อง Horsetail
EQUISETACEAE
เป็นพืชชั้นต่ำที่มีท่อลำเลียง ไม่มีดอก ลำต้นกลม สีเขียว ภายในกลวง มีรอยแตกขนานตามยาวของลำต้น รูปทรงกระบอก สูงถึง 1 เมตร ขนาดผ่าศูนย์กลาง (0.2) 4-7 มม. แตกกิ่งก้านน้อย มีข้อปล้องชัดเจน ใบเป็นเยื่อบางๆ รูปสามเหลี่ยมรอบข้อ ยาว 8 มม. ผลลักษณะเป็นโคนเกิดเดี่ยวๆ ที่ปลายกิ่ง รูปกลมรีป้อมๆ ขนาดกว้าง 0.3-0.6 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. ผิวนอกมีตาเป็นรูปหลายเหลี่ยมชัดเจน ภายในมีสปอร์เพื่อการขยายพันธุ์ เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล
พบตั้งแต่อินเดีย จีนตอนใต้ อินโดจีน ไต้หวัน ไทย มาเลเซียและโพลีนีเซีย ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ ชอบขึ้นตามที่ชื้นริมน้ำ บริเวณน้ำตกและที่โล่งแจ้ง ที่ระดับความสูงปานกลาง
ต้นนำมาต้มดื่ม ช่วยขับปัสสาวะ ผสมกับกิ่งและใบหญ้าหนวดแมว ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคนิ่ว ขับระดูขาว บำรุงไต

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

8707 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
2 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
3 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
4 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
5 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
6 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
7 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
8 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
9 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
10 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
11 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
12 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
13 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
14 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
15 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
16 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
17 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
18 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
19 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
20 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
21 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
22 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
23 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
24 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE
25 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher Kngue Sor Po Dua EQUISETACEAE
26 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher ya thot plong EQUISETACEAE
27 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher Ya thot pong EQUISETACEAE
28 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher Ya thot pong EQUISETACEAE
29 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher ya tod plong EQUISETACEAE
30 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher Yaa tot plong EQUISETACEAE
31 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher Ya-tod-plang EQUISETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: