เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2019

ดอกคำใต้

Acacia farnesiana (L.) Willd
กระถินเทศ กระถินหอม บุหงาอินโดนีเซีย คำใต้ มอนคำ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้พุ่มโปร่ง สูง 2-4 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับกัน แกนใบรวมยาว 5-10 ซม. ที่โคนมีหูใบเป็นหนามแหลมแข็ง 1 คู่ ใบประกอบมีแขนง 4-8 คู่ แต่ละแขนงมีใบย่อย 8-21 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ ก้านใบย่อยสั้นหรือไม่มี ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อกลมแน่น ขนาด 1-2 ซม. แต่ละช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆ จำนวนมาก ยาว 3 มม. กลีบดอก 5 กลีบ โคนติดกันเป็นหลอด เกสรผู้มีจำนวนมาก ยาว 5-8 มม. ผล เป็นฝักโค้งและคอดเล็กน้อยขนาดกว้าง 1-2 ซม. ยาว 4.7-5 ซม. ผิวเรียบ ฝักแก่รัดตัวไม่แตก มีเมล็ดประมาณ 15 เมล็ด
เป็นไม้พื้นเมืองของทวีปอเมริกาเขตร้อน และขึ้นได้ดีทั่วไปในเขตศูนย์สูตร นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนานแล้ว พบตามริมฝั่งน้ำและที่ลุ่มทั่วไป
นิยมปลูกเป็นรั้วและไม้ประดับตามหมู่บ้าน ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ดอกมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว น้ำมันหอมระเหยจากดอก ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหอมที่มีราคาแพง น้ำมันที่เจือจางมากๆ ใช้แต่งกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวานและลูกกวาด
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1466 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: