จำนวนนักวิชาการในเครือข่าย :27 ท่าน

        

ค้นหา..


     ฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนักวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์และนักวิชาการจากภายนอก ที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่าย เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงถึงจำนวนบุคลากรระดับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อให้บริการในการสืบค้นข้อมูล ด้านนักวิชาการ

     สำหรับบุลากรท่านที่ยังไม่มีข้อมูล หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (คลิกที่นี่) และส่งข้อมูลที่ academic-rnd@hotmail.com