ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-3604*A2
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Aporosa wallichii Hook.f.
ชื่อวงศ์

Family Name

PHYLLANTHACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ตานโมย
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ไม้ต้นสูง 5-8 เมตร ใบเดี่ยวรูปรีแบบไข่เรียงสลับ ผิวใบเกลี้ยง ดอกขนาดเล็ก ออกดอกเป็นช่อจากซอกใบ แยกเพศ มีกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ผลรูปมนรี แตกได้ 1-2 เมล็ด เมล็ดมีเนื้อสีชมพูหุ้ม
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

MPGQ4
QR code