ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database



ไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Anomianthus sp.
ชื่อวงศ์

Family Name

ANNONACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

นมวัว
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกล 8-15 เมตร ใบรูปรีกว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ใบแก่มีขนอ่อนด้านล่าง ดอกสีเหลืองอ่อน กว้าง 2-3 เซนติเมตร ผลกลุ่มเมื่อแก่สีแดง
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

กุมภาพันธ์ – เมษายน
พื้นที่จัดปลูก

Display location

QR code